google5de1681ff918f82e.html Malaya enamel signs: Introduction

Introduction


Pernah dengar istilah enamel advertising? Enamel, atau vitreous enamel atau porcelain enamel, merupakan teknik pelapisan permukaan lembaran metal dengan semacam kaca. Lapisan ini membuat lembaran metal kuat dan tahan cuaca, serta mampu menampilkan warna-warna menarik. Medium enamel ini kemudian dikenal luas di Eropa sejak akhir abad ke-19, mulai dari penunjuk nama jalan, nama toko, dan akhirnya merambah ke dunia perdagangan dan periklanan.

Di saat yang hampir bersamaan, enamel advertising pun mulai mewarnai negeri-negeri di Malaysia.
Hal ini merupakan pertanda bahawa pada masa kolonial British, perdagangan di Malaysia sudah mulai memasuki arus perniagaan dunia. Terlihat jelas bahawa pada masa itu perancang iklan berusaha berkomunikasi dengan masyarakat Malaysia dengan sentuhan warna. Enamel-enamel cantik ini pernah mendampingi bangsa Malaysia menuju era modern di awal abad-20.
 
Ini adalah penemuan enamel sign yang terbaru bagi saya.Swiss Milk Bebe brand adalah sinonim dengan sign Bear Brand iatu sebuah syarikat Swiss Brand yang mengeluarkan barang barang susu Swiss.Enamel sign ini agak Rare sebab belum ada penemuan kedua dipasaran Malaysia.Swiss Milk brand Bebe khas mengeluarkan produk susu pekat(Condensed Milk).